English Русский Беларусь Казахстан

Novinky

Možnosti Theseus Lab: dodávky zařízení s pokročilou technologií

Naše společnost dokončila projekt dodávky systému s jedinečnou technologií bezzávadného finálního čištění a megazvukového čištění.

Theseus Lab je autorizovaným zástupcem společnosti LDetek

Zastupujeme zařízení pro plynovou chromatografii a příslušenství LDetek v Bělorusku, v zemích SNS a v České republice.

Theseus Lab je „zlatým partnerem“ 79. valného shromáždění Mezinárodní elektrotechnické komise

Skupina společností Theseus Lab se stala „zlatým partnerem“ 79. valného shromáždění Mezinárodní elektrotechnické komise, které se bude poprvé konat v hlavním městě Běloruska ve dnech 12. až 16. října.

Účast Тheseus Lab na konferenci „Buněčná biologie a biotechnologie rostlin“

Тheseus Lab byla generálním sponzorem Mezinárodní vědecko-praktické konference „Buněčná biologie a biotechnologie rostlin“.

Šťastný Nový Rok!

Vážení přátelé, Nový rok už klepe na dveře a my Vám děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci v roce 2016 a těšíme se na další v novém roce! Přejeme Vám hodně pracovních i osobních úspěchů a zdraví! Váš tým Theseus Lab s.r.o.

Automatizace laboratoří: nový efektivní nástroj

Byla spuštěna nová služba – vývoj přesných ovladatelných komutátorů do zkušebních a cejchovacích laboratoří.

Тheseus Lab na konferenci Analytika RB 2018

Společnost Тheseus Lab byla generálním sponzorem vědecké konference o analytické chemii v Minsku.

Nové AP od UniTesS

Náš partnerský tým UniTesS je znám tím, že vyvíjí prostředky automatizace cejchovacích, testovacích a kalibračních laboratoří. Svým klientům nabízí jak komplexní automatizaci laboratoří, tak i jednotlivá automatizovaná pracoviště. Jeho posledním produktem je АРМ GNCC. Toto pracoviště umožňuje plnou automatizaci cejchování navigačních přijímačů s úplným vyloučením lidského faktoru. Vzhledem k tomu, že je nutné současně sledovat větší … Continue reading Nové AP od UniTesS

Automatizace v FBU Nižegorodské CSM: co je dobré pro lídry, hodí se všem

Systém řízení a automatizace laboratoří UniTesS se objevil poměrně nedávno a již si stihl vydobýt prestiž mezi předními laboratořemi, které se zabývají cejchováním/kalibrací měřidel a testováním zařízení. Poté co byl komplex UniTesS „otestován“ na běloruském trhu a jeho uživateli se staly takové systémově důležité struktury jako Běloruský státní ústav metrologie, Běloruský státní ústav standardizace a … Continue reading Automatizace v FBU Nižegorodské CSM: co je dobré pro lídry, hodí se všem