English Казахстан

Automatizace

Automatizace kalibračních a zkušebních laboratoří

UniTesS
Programový komplex UniTesS podstatně zrychluje a zpřesňuje měření, díky čemuž může být efektivita laboratoří řádově vyšší. Programový komplex Unitess v současné době prakticky nemá konkurenci.
Kvalitu tohoto produktu náležitě ocenili i takové systémově významné struktury, jakými jsou
 • BelGISS;
 • BelGIM;
 • BelLIs;
 • Giprosvjaz;
 • Ministerstvo obrany Běloruské republiky
 • Centrum pro standardizaci a metrologii Nižegorodské oblasti a podnik TEST Sankt-Petěrburg.
Probíhají jednání s celou řadou dalších významných zákazníků. Přitom nákupní a pořizovací cena tohoto komplexu je taková, že je komplex dostupný i pro specializované nezávislé laboratoře a laboratoře menších podniků.
2
v letech
Očekáváme by se měl programový komplex Unitess stát de facto standardem v oblasti automatizace kalibračních a zkušebních laboratoří v zemích Celní unie EAEC. Souběžně se pracuje na adaptaci komplexu k požadavkům Evropské unie.

Vývoj a výroba automatizovaných pracovišť pro laboratoře

Zkušenosti s použitím softwaru UniTesS umožněno rozvíjet na jeho základě více než 40 pracovních stanic, které jsou nabízeny zákazníkům jako řešení připravené pro praktickou aplikaci s minimální úpravou.
Automatizovaná pracoviště pro laboratoře na bázi programově technického komplexu Unitess se těší stabilní poptávce nejen v Bělorusku, ale i v Rusku a v Kazachstánu. Je před námi úkol prosazovat tato inovační řešení i na území Evropské unie.

Systém strojového vidění

UniTesS Visionsystém strojového vidění
lze použít ve většině laboratoří bez ohledu na jejich profil a přístrojové platformy. Systém umožňuje snímat s vysokou přesností hodnoty z displejů většiny přístrojů, které mají číslicovou indikaci. Přitom přesnost prakticky nezávisí na tom, jaký typ displejů aparatura používá: zda LCD, LED, výbojkové, segmentové, grafické.
Přesnost měření nezáleží na rychlosti změn hodnot na displejích. Unitess Vision s jistotou rozeznává i pomalé procesy, jejichž měření může trvat i několik desítek sekund (například měření velmi velkého odporu), a rychlé změny hodnot měřené veličiny (méně než 1 sekunda).
Databáze Unitess umožňuje plánovat, sledovat a optimalizovat veškeré úkony, jež provádí personál laboratoře, což viditelně snižuje zátěž na zaměstnance – od řadového laboranta po vedoucího laboratoře nebo skupiny laboratoří.
Nehledě na to, že byl systém odzkoušen na velmi velkém počtu různých přístrojů, je v něm zabudován mechanismus učení pro případ, že bude nutné pracovat s monitory nového typu.

Vývoj a výroba přesných Řízené přepínače pro laboratoře

UniTesS spustila novou službu - rozvoj řízených přepínačů pro přesné testování a kalibračních laboratoří.
Nejdůležitější výhody:
 • 01vývoj příkazu k přání zákazníka;
 • 02dodací lhůta je ne více než 3 měsíce a je srovnatelná s časem Dodávka zahraniční analog;
 • 03o 30% levnější než jakékoli zahraničními partnery;
 • 04cena závisí na specifikacích nástroje;
 • 05ruční ovládání a software přes USB.

Automatizace práce s duševním vlastnictvím

Z iniciativy Jevgenije Viktoroviče Paka, člena mezinárodní organizace pro přenos technologií LES International, byl vyvinut algoritmus řízení duševního vlastnictví, jaký nemá obdoby. Tento algoritmus se stal základem programově analytického komplexu «Intelektuální kapitál».
PAK
«Intelektuální
kapitál»
představuje účinný nástroj pro vytváření, uchovávání, vyhledávání, analýzu a vizualizaci dat podle přihlášek: patentů vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů, osvědčení na ochranné známky, vědeckotechnické články aj.
Patentové informace ve spojení s fulltextovými vědeckotechnickými články lze využít nejen k ochraně a obraně duševního vlastnictví, ale i k analýze činnosti konkurence, stanovení technické úrovně vyráběné produkce a vyhotovení nových konkurenceschopných technických řešení.
V procesu vývoje je celá řada produktů včetně stejnojmenného programového laboratorního komplexu určeného k organizaci studijního procesu na vysokých školách. Tento komplex bude zajišťovat studentům a přednášejícím technologie a zdroje pro nabytí a předávání základních vědomostí a dovedností v oblasti ochrany duševního vlastnictví, autorského práva a příbuzných práv.
Vývoj a implementace softwaru a analytické systémy firma zabývající se členy Theseus Lab, «TRIIN». Společnost má své kanceláře v Minsku a Petrohradu.