English Казахстан

Výroba

Optické spojky a rozvaděče

Jedním z investičních objektů je firma «Optik-standart» – výrobce přepojovacího a rozváděcího zařízení a dále optických spojek a rozvaděčů, jehož produkce se vyznačuje vynikající kvalitou. Při výrobě se používá laserové zařízení s vysokou přesností, které splňuje veškeré požadavky spotřebitelů.
Již více než 140 společností ocenilo kvalitu produkce tím, že se staly jejími stálými odběrateli. Sortiment vyráběného zboží se neustále rozšiřuje.

Televizní vysílače

Televizních digitálních vysílačů řady SDT ve standardu DVB-T/T2
Problém začal v roce 2013, skupina společností Theseus Lab Company "PROFKON". Vysílače jsou určeny k zajištění digitálního televizního vysílání ve III.-V. frekvenčním pásmu dle GOST 7845 v jednofrekvenčních a vícefrekvenčních sítích. Vysílače používají ve své konstrukci vysoce úsporné širokopásmové zesilovače výkonu, což je v souladu s ekologicky šetrnou politikou naší společnosti.

Mobilní laboratoře LMOK

Další cílovou oblastí investic společnosti Theseus Lab jsou mobilní laboratoře pro montáž a měření optických kabelů (LMOK). Ty mohou být provedeny na bázi jakéhokoli nákladního automobilu či dodávky.
LMOK
Laboratoře jsou určeny k přepravě servisní brigády a k montáži kabelů z optických vláken, diagnostice optických komunikačních sítí (OKS), zjišťování poškození, jejich odstranění a znovuobnovení parametrů OKS v městských a polních podmínkách. Konstrukce LMOK může být uzpůsobena pro řešení jakýchkoli specifických potřeb zákazníka, například: stavební a montážní práce, servis, provoz, kontrolní a měřicí práce atp.

Monitorovací systém digitálního pozemního TV «DVB-TesS»

Naši odborníci vznikla původní systém pro sledování digitální televize «DVB-TesS», nejvíce přizpůsobit Běloruské republiky, ale snadno přizpůsobitelné, aby se vešly na konkrétní region.
DVB-TesS tyto úkoly:
 • 01měřit a zaznamenávat RF parametry televizního signálu;
 • 02chyba protokolování;
 • 03mapování obdržené informace na mapě;
 • 04alarm chyby a aktuální stav zařízení;
 • 05protokolování událostí / nehod;
 • 06vytváření zpráv.
Funkční systém lze rozšířit přidáním dalších modulů:
 • 01jakýkoli přístrojové podporující komunikační protokol SNMP, TXP;
 • 02vysílání video objektů;
 • 03zabezpečovací a požární hlásiče;
 • 04systém pro sběr dat na elektřinu.

Dezinfekční a sanitární prostředek Lubisan™

Společně s našimi partnery jsme zahájili výrobu vysoce kvalitního dezinfekčního a sanitárního prostředku Lubisan™. Tento produkt nejednou prakticky prokázal svou vysokou účinnost a úspornost.
Lubisan™
má široké spektrum působení proti původcům infekčních chorob bakteriálního, virového i kvasinkového původu. Má vysoušecí účinek, pohlcuje pachy (čpavek, sirovodík, metan aj.), odpuzuje hmyz. Lubisan™ se vyrábí v souladu se směrnicí Evropské unie č. EC 88/379/CEE.
Hlavní přednosti:
 • 01přípravek ani jeho produkty rozpadu nejsou toxické pro člověka, zvěř ani ptactvo;
 • 02neznečišťuje životní prostředí a podzemní vody;
 • 03má prodlouženou účinnost;
 • 04nezpůsobuje adaptaci patogenních mikroorganismů;
 • 05vyrábí se z přírodních surovin ekologicky čistými technologiemi.
Místa možného použití přípravku:
 • 01farmy, voliéry, otevřená a uzavřená prostranství a budovy k chovu zvířat, mj. kontaminované patogenními mikroorganismy;
 • 02místa skladování organického komunálního odpadu a odpadu z živočišné výroby a chovu drůbeže;
 • 03pohřebiště dobytka, poničená živelnými pohromami, hřbitovy, větrací systémy, místa zamořená fekáliemi, sklepy atd. jako prevence vzniku a šíření epidemií a epizootií;
 • 04obilná sila;
 • 05sklady rostlinné výroby;
 • 06suchozemské, námořní a říční dopravní prostředky pro přepravu produktů rostlinné výroby.

Zařízení pro sběr dat

Jakožto dodavatel názorných pomůcek a vybavení do škol investoval Theseus Lab do výroby vlastních mobilních laboratorních komplexů pro samostatnou praktickou práci studentů základních, středních, středních odborných a vysokých škol. Laboratorní komplex umožní studentům samostatnou výuku jak přímo ve škole, tak i doma, a pokud mají notebook, pak prakticky kdekoli.
Laboratorní komplex
Pomocí mobilní laboratorní sady získají studenti během praktických cvičení možnost samostatně sestavovat elektrické obvody na nevelkých maketách desek, studovat je a provádět s nimi celou řadu experimentů, například zkoumat Ohmův zákon, měřit amplitudovou a frekvenční fázovou charakteristiku, analyzovat obvody střídavého a stejnosměrného proudu, studovat principy akce, základní parametry a charakteristiky analogových a digitálních prvků a obvodů na jejich bázi.
Mobilní komplex pro samostatnou přípravu studentů umožňuje výuku obecně technických předmětů:
 • Fyzika;
 • Teoretické základy elektrotechniky;
 • Analogová elektronika;
 • Digitální elektronika;
 • Technika integrovaných obvodů počítače a výpočetní technika;
 • Měřidla a metrologie;
 • Počítačové informační a měřicí systémy;
 • Automobilová elektronika aj.