English Казахстан

Zveme Vás na seminář o chromatografii

by Vaselena

*/?> seminar Waters Theseus Lab site
*/ ?>

seminar Waters Theseus Lab site

Není žádným tajemstvím, že v každé laboratoři jsou vysoká spolehlivost a výkonnost chromatografického vybavení a včasné servisní zásahy klíčem k úspěchu při provádění velkého množství rutinních analýz a provádění rozsáhlých studií.

Kvalitu výsledků určují citlivost a selektivita detekce a správnost a přesnost výsledků.

Jako oficiální distributor korporace WATERS (USA) na území Běloruské republiky, náš tým je vždy připraven Vám pomoci optimalizovat proces chromatografické analýzy pomocí výběru vysoce kvalitního vybavení a softwaru.

Abyste se seznámili s pokročilým vybavením a softwarem od společnosti Waters, zveme vás k účasti na bezplatném semináři na téma „Základní kurz chromatografie, řešení standardních aplikovaných úloh“.

Den a čas konání: 27. března 2019 od 9:00 do 17:30.

Místo konání: Běloruská republika, Minsk, ul. Storoževskaja 15 (hotel „Bělarus“).

Pozvaní řečníci:

  • vedoucí manažer společnosti Waters pro kapalinovou chromatografii ve východní Evropě Rainer Rozenich;
  • vedoucí katedry analytické chemie Běloruské státní univerzity Michail Zajac, CSc;
  • validační inženýr I Q Fix r.o. (servisní středisko Waters v Běloruské republice) Alexandr Bogdan. 

Program semináře:

9:00 – 9:30 Registrace účastníků.
9:30 – 09:45 Pozdrav účastníkům, začátek semináře.
09:45 – 10:30 Obecná teorie chromatografické separace. Michail Zajac
10:30 – 11:15 Řada kapalinových chromatografů Waters. Rainer Rozenich
11:15 – 11:30 Přestávka na kávu.
11:30 – 12:30 Design Qualification (DQ). Volba konfigurace chromatografického zařízení pro řešení existujících úloh, včetně výběru čerpadla, detektorů, autosampleru, kolon atd. Rainer Rozenich
12:30 – 13:30 Oběd.
13:30 – 14:00 Kvalifikace (IQ, OQ a PQ) a ověřování zařízení. Validace metod. Alexandr Bogdan
14:00 – 14:45 Software „Empower 3“ a systém pro kontrolu chromatografických dat, soulad s požadavky normativních dokumentů. Rainer Rozenich
14:45 – 15:30 Příklady řešení standardních úloh, které patří do výbavy analytika. Dostupná metodická data Waters. Rainer Rozenich
15:30 – 15:45 Přestávka na kávu.
15:45 – 16:15 Vlastnosti a doporučení pro práci na chromatografickém zařízení a údržbu jeho hlavních složek. Volitelné servisní sady chromatografických zařízení. Podpora. Záruka. Michail Zajac
16:15 – 16:45 Vývoj a přenos metod chromatografické analýzy. Rainer Rozenich
16:45 – 17:30 Diskuse u kulatého stolu.
17:30 Závěr semináře.

* Program se může změnit.

Na konci semináře obdrží účastníci osobní certifikáty.

Pro včasnou přípravu osobních certifikátů prosíme, pošlete do 25. března 2019 (včetně) na e-mailovou adresu is@theseuslab.cz úplný seznam účastníků s uvedením jména, příjmení, funkce účastníka a úplného názvu organizace, kterou zastupuje.