English Казахстан

Účast Тheseus Lab na konferenci „Buněčná biologie a biotechnologie rostlin“

by Vaselena

*/?> conference Cytobiology and Plant Biotechnology
*/ ?>

28. až 31. května 2018se na bázi Biologické fakulty Běloruské státní univerzity konala v Minsku 2. mezinárodní vědecko-praktická konference s názvem „Buněčná biologie a biotechnologie rostlin“. 

Společnost Тheseus Lab byla generálním sponzorem této akce. 

Hlavní témata:

 • biochemické procesy a makromolekulární struktury rostlinné buňky
 • fotosyntéza a bioenergetika rostlin
 • organizace a fungování cytoskeletu a organel
 • přenos látek, recepce a signální transdukce
 • růst a diferenciace buněk a pletiv, fytohormonální regulace
 • stres a adaptace, programovatelný zánik buňky, autofagie
 • molekulární determinanty produktivity rostlin
 • xenobiologie rostlinné buňky, biotestování na úrovni buňky
 • genomika, proteomika, lipidomika, fenomika a další „-omikové“ směry
 • systémová biologie a bioinformatika
 • inovační agro- a biotechnologie
 • kultury rostlinných buněk, mikroklonální reprodukce
 • bioinženýrství rostlin, transgenní technologie
 • získávání biopaliva a výroba léčiv
 • vzdělávání v oblasti buněčné biologie.

 

Zástupce společnosti Theseus Lab vystoupil s referátem na téma „Použití klimatických komor v biotechnologii“.