English Казахстан

Úspěchy

To bylo možné mimo jiné díky naší finanční stabilitě, přísnému dodržování profesionální etiky a sociální odpovědnosti, šíři našich zájmů a odbornosti zaměstnanců, umění pracovat i s dodavateli i s odběrateli (velkými, systémovými i drobnými až po živnostníky) a také díky schopnosti zabývat se nejen dodávkami, nýbrž celým komplexem prací – od analýzy činnosti podniku pro výběr nejlepšího řešení až po dodávku, montáž, spuštění, zaškolení, technickou podporu a modernizaci.

Výběrová řízení

Od roku 2014 se Theseus Lab aktivně účastní výběrových řízení a soutěží na dodávku úzkoprofilové produkce.
Podařilo se nám zvítězit v různých výběrových řízeních, která vyhlašovaly podniky a organizace jako např.:
 • 01 Belmedpreparaty;
 • 02 Beltelekom;
 • 03 Borisovská továrna na výrobu léčiv;
 • 04 Borisovská sklárna na výrobu křišťálového skla;
 • 05 Eskişehir Technical University (Turkey);
 • 06 Grodenská státní univerzita Janka Kupaly;
 • 07 the new National Medicines Quality Control Laboratory (NMQCL) (Zambia);
 • 08 Umweltbundesamt GmbH (Environment Agency Austria, EAA);
 • 09 Ústav chemie nových materiálů Národní akademie věd Běloruské republiky;
 • 10 Mezinárodní státní ekologická univerzita A. D. Sacharova;
 • 11 Ministry of Environment of North Jordan;
 • 12 Ministry of Finance of Zambia;
 • 13 Ministry of Industry and Technology of Turkey;
 • 14 Vědecko-praktické středisko národní Akademie věd Běloruské republiky pro mechaniku materiálů;
 • 15 Národní antidopingová laboratoř;
 • 16 Národní ústav vzdělávání;
 • 17 Societa di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. (Italy).
!
Kromě toho jsme zvítězili v soutěži na dodávku vysílačů pro digitální televize ve standardu DVB-T2 pro Běloruskou televizní a rozhlasovou společnost (Belteleradiokompanija). Zásadní důležitost mělo i vítězství v osmi lotech evropského tendru EuropeAid/135802/DH/SUP/BY na dodávku zařízení v oblasti testování energetické efektivity a energetických úspor spotřebního zboží.

Klienti

Našimi stálými klienty jsou mnohé běloruské a ruské struktury, které zastupují jak státní, tak i soukromý sektor ekonomiky. Také vždy rádi vidíme nové partnery, zákazníky, investory, hledáme spolehlivé a profesionální regionální zástupce.
Každý rok geografie našich dodávek. Dnes dodáváme nejrůznější výrobky ve více než dvou desítek zemí:
2500
počet našich klientů dosahuje v současné době téměř My máme v úmyslu toto číslo neustále zvyšovat. Pro to vše máme dostatek zdrojů – duševních, lidských i organizačních.

Partneři

Společnosti, jež jsou součástí skupiny Theseus Lab se při svém působení na různých trzích snaží nabízet svým klientům jen tu nejlepší produkci tuzemských i zahraničních výrobců a hledat vhodné nabídky s ohledem na solventnost odběratelů. Společnosti, jež jsou součástí skupiny Theseus Lab, se snaží nabízet svým klientům kvalitní hi-tech produkci předních tuzemských i světových výrobců. S mnohými z nich byly uzavřeny partnerské dohody o exkluzivním zastoupení. S některými se teprve jedná. Důležitou konkurenční výhodou společností skupiny je to, že nabízejí produkci těch výrobců, kteří zatím nejsou zastoupeny v postsovětském prostoru. Při výběru partnerů jsme nacházeli kompromis mezi nastalou konjunkturou trhů a očekáváními spotřebitelů. Ve výsledku se veškerá produkce, kterou nabízíme, vyznačuje dobrým poměrem cena/kvalita
V současné době nabízejí společnosti skupiny Theseus Lab svým klientům produkci zhruba
70značek,
značek, jež patří předním tuzemským i světovým výrobcům.