English Русский Беларусь Казахстан

Тheseus Lab na konferenci Analytika RB 2018

  1. – 19. května 2018 se v Minsku (Bělorusko) konala 6. republiková vědecká konference o analytické chemii s mezinárodní účastí „Analytika RB 2018“. Pořadatelem akce byla Běloruská státní univerzita, chemická fakulta, katedra chemie.

Generálním sponzorem konference „Analytika RB 2018“ byla společnost Тheseus Lab.

Program konference:

  1. Elektrochemické metody analýzy.
  2. Metody rozdělení, oddělení a čištění: extrakce a chromatografie.
  3. Teoretické a metodické aspekty analytické chemie a instrumentálních analytických metod.
  4. Analýza reálných objektů.
  5. Analytická chemie a lékařství (laboratorní diagnostika).

 

Společnost Тheseus Lab prezentovala referáty:

  • Nové přístupy při řešení problémů zjišťování, identifikace a kvantitativního určení pesticidů v jejich směsích a zemědělské produkci metodou plynové chromatografie. Přednášející: Michail Fjodorovič Zajac, CSc.
  • Použití hmotnostně spektrometrického detektoru pro kapalinovou chromatografii Waters ACQUITY QDa v analýze potravin. Přednášející: Michail Fjodorovič Zajac, CSc. a Igor Alexejevič Sviridov, MS.