English Русский Беларусь Казахстан

Theseus Lab je „zlatým partnerem“ 79. valného shromáždění Mezinárodní elektrotechnické komise

Логтип 79 ГА МЭК

Skupina společností Theseus Lab se stala „zlatým partnerem“ 79. valného shromáždění Mezinárodní elektrotechnické komise, které se bude poprvé konat v hlavním městě Běloruska ve dnech 12. až 16. října.

Hlavními tématy valného shromáždění MEK, jež proběhne v Minsku, mají být: „Rozumné využití energie ke zvyšování kvality života“ a „Jednotné požadavky a hodnocení shody – klíčové podmínky mezinárodního obchodu“.

Hostitelskou stranou valného shromáždění jsou Státní výbor pro standardizaci Běloruské republiky (Gosstandart), spol. Ispytanija i sertifikacija bytovoj i promyšlennoj produkcii BELLIS, a.s. (BELLIS, a.s.) a Běloruský státní ústav standardizace a certifikace (BelGISS).

Na práci valného shromáždění se bude podílet více než 1 500 expertů a odborníků, kteří určují mezinárodní politiku v oblasti standardů a trhů v takových segmentech ekonomiky, jako je elektronika, elektrotechnika, telekomunikace, energetická efektivita, alternativní a obnovitelné zdroje energie. K účasti na valném shromáždění se přihlásilo 28 technických výborů a podvýborů:

 • Elektrické zařízení a systémy pro železnice
 • Silová elektronika pro systémy přenosu elektrické energie a rozvodných systémů
 • Zařízení pro atmosféry nebezpečné pro možnost výbuchu
 • Jiskrově bezpečná elektrická zařízení
 • Klasifikace nebezpečných zón a požadavky na instalaci
 • Neelektrická zařízení a ochranné systémy pro atmosféry nebezpečné pro možnost výbuchu
 • Polovodičové přístroje
 • Integrální obvody
 • Standardizace mechanismů pro polovodičové přístroje
 • Diskrétní polovodičové přístroje
 • Mikroelektromechanické systémy
 • Elektrické myčky nádobí
 • Pračky do domácnosti
 • Provozní charakteristiky běžných a jiných obdobných elektrických ledniček a mrazáků
 • Inženýrské systémy a montáž elektrických zařízení s nominálním napětím vyšším než 1 kV střídavého proudu a 1,5 kV stejnosměrného proudu v části bezpečnostních aspektů
 • Audiovizuální a multimediální systémy a zařízení
 • Vývody pro audiovizuální a informační služby a obsah
 • Měření a ovládání barvy
 • Rozhraní a protokoly digitálních systémů
 • Nosiče dat, datové struktury pro úschovu, systémy úschovy a zařízení
 • Multimediální systémy účastnického serveru
 • Multimediální technologie elektronického publikování a elektronických knih
 • Kvalita audiovizuálních a multimediálních systémů
 • Energetická efektivita audiovizuálních zařízení a použití inteligentního energetického systému
 • Prostředí pro audiovizuální a multimediální zařízení
 • Bezdrátový přenos energie
 • Aktivní péče o nemocné, dostupnost a uživatelská rozhraní
 • Bezpečnost elektronických zařízení v oblasti audiovizuálních, informačních a komunikačních technologií.

Zasedání se budou konat 5. až 16. října.

14. října vystoupí na shromáždění s přednáškou „Dodávka zařízení pro testování energetické efektivity potřeb do domácnosti do Běloruské republiky“ náš technický expert Ivan Těrech. Ve své přednášce shrne výsledky realizace tendru EuropeAid/135802/DH/SUP/BY „Dodávky zařízení pro státní inspekci v oblasti energetické efektivity a zařízení pro testování energetické efektivity spotřebního zboží v Běloruské republice“, který proběhl za podpory Evropské unie v roce 2014.

Skupina společností Theseus Lab zvítězila v 8 letech tohoto tendru. V současné době bylo již zařízení dodáno do Běloruské republiky, specialisté Theseus Lab společně s představiteli výrobců provádějí montáž tohoto velmi složitého zařízení v laboratořích Běloruského státního ústavu standardizace a certifikace.


Poznámka.  Valné shromáždění MEK je největší specializované podnikatelské fórum, kde se tradičně setkávají představitelé největších světových výrobců od inženýrů a středních manažerů až po nejvyšší vedení společností, vysoko postavené zástupce ministerstev a úřadů. Valná shromáždění se konají v předních zemích s rozvinutým hi-tec průmyslem a dále v těch regionech, které MEK považuje za perspektivní. V posledních letech hostily valná shromáždění Čína, Kanada, Jižní Korea, JAR, Německo, Francie, Brazílie, Izrael, USA, Austrálie, Norsko, Indie.

Mezinárodní elektrotechnická komise (MEK) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1906, aby napomáhala mezinárodnímu obchodu formou unifikace národních standardů. MEK má 82 řádných a 82 přidružených členů. Bělorusko je plnoprávným členem od roku 1993.