English Русский Беларусь Казахстан

Automatizace v FBU Nižegorodské CSM: co je dobré pro lídry, hodí se všem

Systém řízení a automatizace laboratoří UniTesS se objevil poměrně nedávno a již si stihl vydobýt prestiž mezi předními laboratořemi, které se zabývají cejchováním/kalibrací měřidel a testováním zařízení. Poté co byl komplex UniTesS „otestován“ na běloruském trhu a jeho uživateli se staly takové systémově důležité struktury jako Běloruský státní ústav metrologie, Běloruský státní ústav standardizace a certifikace či národní středisko certifikace a testování BELLIS, byl produkt uveden na ruský trh.

První „vlaštovkou“ byla FBU Test-Sankt-Petěrburg, kde byla v červnu 2015 dokončena první etapa automatizace. A před nedávnem byla dokončena první etapa automatizace pracovišť v FBU Nižegorodskij CSM, kde byla také spuštěna databáze UniTesS DB pro automatické řízení laboratoří.

V rámci etapy byla zřízena a spuštěna tato automatizovaná pracoviště:

1. AP pro cejchování osciloskopů přes rozhraní na bázi kalibrátoru osciloskopů Fluke 9500.

AP umožňuje cejchování osciloskopů řad:

 • Tektronix:  TDS2001C; TDS3012C; DPO3012;  MSO4xxx;
 • Agilent:  DS01002A; DSO (MSO)X 3012А; DSO 5012А; DSO 7012А;  DS09104A
Kalibrátor Fluke 9500

Kalibrátor Fluke 9500

Výčet cejchovaných osciloskopů bude sám zákazník dále rozšiřovat o:

 • Agilent: 603x, 66xxx, N57xx, N67xx, E36xx, N87xx
 • Agilent: E43xx, U27xx, N69xx, N79xx, N89xx
 • Ametek: XEL xxx, XG xxx, XG/XTR xxx
 • R&S: NGPT18, NGPT7, NGPT35, NGPX, HMC804
 • Tektronix: PS2520, PS2521
 • Rigol: DP8xxx, DP1308, DP1116A
 • Keithley: 230xx
 • Kepco: BOP xxx, KLP xxx, ABC xxx, BHK xxx
 • Kikusui: PAT-Txx, KDS6-0.02TR, PMxx, PBZxx, PMX
 • MagnaPawer: PQx, TSx, MSx, MTx, DPx, XR, SL
 • Matsusada: PRK xxx, PRKJ xxx, VOL xxx, VOLJ xxx
 • American Reliance: PPS xxx
 • Elgar: DLM xxx, DCS xxx, RFP xxx
 • TTi: QPX1200, PLP xxx, CPX xxx, QL xxx
 • Xantrex: HPD, XFR, XHR, XPD, XT, XDC

Pracovníci zákazníka byli zaškoleni nejen do techniky provozu AP, ale i do samostatného rozšiřování výčtu cejchovaných měřidel.

2. AP pro cejchování voltmetrů přes rozhraní na bázi víceúčelového kalibrátoru Fluke 5520.

AP je určeno pro cejchování voltmetrů:

 • Fluke: 8845А, 8846А, 8808A
 • Agilent 34401A, 34405A, 34410A, 34411A,
 • В7-78
 • GDM 8246
Kalibrátor Fluke 5520a

Kalibrátor Fluke 5520a

3. AP pro kalibraci multimetrů bez rozhraní pomocí strojového vidění na bázi kalibrátorů H4-17, Fluke 5520

AP realizuje metodiku kalibrace multimetrů:

 • MAS 830, MS 8222G, MY-61, 68
 • DT 838, 9202A, 9208A
Kalibrátor Н4-17

Kalibrátor Н4-17

Při standardním postupu kalibrace je třeba měřit jeden bod mnohokrát a pokaždé přepočítat nejistotu měření. Po automatizaci tato nutnost odpadla, čímž se řádově zvýšil výkon a přesnost prací.

4. AP pro cejchování multimetrů bez rozhraní pomocí strojového vidění na bázi kalibrátorů Н4-17, Fluke 5520

AP je určeno k cejchování multimetrů:

 • Fluke: 17B, 83V, 87V, 110, 179, 287
 • Appa 61,71, 80, 91, 97, 98, 101, 301, 503
 • Mastech MY-64, M890G; M890F; M890D; M830; M832; M838; MY61; MY61; MY63; MY64; MY65; MY67; MY68
АР

АР

AP pracující pomocí strojového vidění odečítá hodnoty měřených veličin z obrazovek multimetrů. Program pracuje na základě algoritmu rozeznávání obrazů a tento algoritmus je možné snadno naučit, aby rozeznával údaje z nových typů indikátorů.

Co přinesla Nižegorodskému CSM automatizace:

 • výrazné urychlení měření a zvýšení kapacity laboratoře;
 • zkrátila se návratnost etalonů/měřidel;
 • zvýšila se vzájemná zaměnitelnost pracovníků;
 • s kalibrovaným zařízením může pracovat méně kvalifikovaný personál, aniž by tím trpěly výsledky práce;
 • úplnou objektivitu výsledků měření a vyloučení možného ovlivnění výsledku;
 • prakticky zcela byla odstraněna rizika poškození zařízení kvůli nesprávnému provozu;
 • výrazně se snížila zátěž na zaměstnance.

A ještě něco navíc:

 • metodika měření je realizována prostřednictvím open source kódu, díky čemuž mohou AP modifikovat dokonce i pracovníci, kteří nemají zkušenosti s programováním;
 • prostřednictvím softwaru UniTesS je možné realizovat jakékoli metodiky cejchování/kalibrace/testování;
 • v sadě je nastavitelný modul strojového vidění pro odečet údajů z obrazovek různých technologií;
 • možnost vytvořit poloautomatizovaná a kombinovaná pracoviště:
 • část přístrojů se ovládá přes rozhraní, část ručně (na požádání), údaje lze odečítat pomocí strojového vidění;
 • možnost pracovat naráz s neomezeným množstvím přístrojů,
 • je možné i částečné měření;
 • rychlé zaškolení pracovníků i s malou praxí;
 • jednoduchý a pochopitelný systém práce s šablonami protokolů

Databáze UniTesS DB zajišťuje elektronickou výměnu dokumentů a umožňuje jasně uspořádat a kontrolovat všechny obchodní procesy v laboratoři.

Systém řízení a automatizace v laboratoři UniTesS spojuje možnosti metrologické databáze, správce úloh, výměny elektronických dokumentů, automatizovaná pracoviště a může být základem pro vaši laboratoř. Se zavedením UniTesS odpadá nutnost vést a spravovat několik databází a programových produktů.

Pro pracovníky laboratoří je UniTesS software s jednoduchým uživatelským rozhraním, které vám vždy napoví, co máte dělat, pomůže uchovat výsledky práce a získat potřebné informace. UniTesS se velmi jednoduše ovládá a libí se všem pracovníkům bez ohledu na věk a kvalifikaci.

FBU Nižegorodské CSM vyzdvihla vysokou efektivitu realizovaných řešení a podepsala kontrakt na automatizaci ostatních svých pracovišť pomocí softwaru UniTesS.

Další informace o systému řízení a automatizace laboratoří UniTesS, hotových AP, lhůtách a podmínkách automatizace vaší laboratoře jsou k dispozici zde.