English Русский Беларусь Казахстан

Automatizace v FBU Test-Sankt-Petěrburg

Specialisté našich partnerů realizovali projekt automatizace pracovišť v FBU[1] Test-Sankt-Petěrburg a spustili databázi UniTesS DB pro automatické řízení laboratoří.                  

AP[2] pro kontrolu kalibrátorů přes rozhraní s využitím etalonů: Fluke 8508A:

Kontrola kalibrátorů je velmi odpovědná a namáhavá práce, která obvykle zabere až dva pracovní dny. Díky originálnímu AP se tato doba zkrátí na jednu až dvě hodiny navíc při lepší kvalitě výsledků.

AP pro kontrolu osciloskopů přes rozhraní na bázi kalibrátoru osciloskopů Fluke 9500:

AP provádí v automatickém režimu kontrolu podle běžných metodik a vytváří protokol a osvědčení. Průměrná doba kontroly je 15–20 minut.

3

АР pro kontrolu voltmetrů přes rozhraní na bázi víceúčelového kalibrátoru Fluke 5520.

AP ovládá kalibrovaná a cejchovaná měřidla přes komunikační rozhraní RS232, GPIB/KOP, USB, nastaví na kalibrátoru potřebný bod a odečítá údaje z cejchovaného měřidla. AP umožňuje cejchování voltmetrů řad В7, Agilent 34xxx, Instek GDMxxx aj. Cejchování a vytvoření protokolu zabere v průměru 20 minut.

Pomocí automatizovaných pracovišť UniTesS lze nejen podstatně urychlit proces kontroly, ale i zvýšit kvalitu prací díky eliminaci působení lidského faktoru. Je vyloučeno nesprávné zapojení cejchovaných přístrojů, chybné odečtení údajů a chybný záznam výsledků měření, nejsou možné žádné odchylky od metodiky cejchování.

Jednou z klíčových konkurenčních výhod programového komplexu UniTesS je jednoduchá modernizace a přidávání dalších cejchovaných měřidel. Je tomu tak díky využití skriptovacího jazyka, který popisuje metodiku cejchování.

V praxi mohou i ti zaměstnanci, kteří nemají absolutně žádné zkušenosti s programováním, snadno modernizovat stávající skripty a dokonce i napsat nové. Pracovníci FBU Test-Sankt-Petěrburg se mohli přesvědčit: po krátkém zaškolení dokázali i nováčci provádět změny a psát nové správně fungující skripty.

Databáze UniTesS DB je pro všechna automatizovaná pracoviště laboratoří podniku společná. Je to jednotné místo pro úschovu veškeré dokumentace a protokolů týkajících se procesů cejchování a zkoušek. Systém záložního kopírování zaručuje zachování všech dat. Víceúrovňový nastavitelný systém přístupu zajišťuje, že jsou jakákoli data dostupná každému zaměstnanci podle jeho úrovně přístupu. Databáze umožňuje analyzovat všechna nashromážděná data, aby bylo možné činit manažerská rozhodnutí. Zjednodušuje se a urychluje příprava jakýchkoli typů výkazů. Centralizovaná a uspořádaná úschova dat také umožňuje operativní obnovu dokumentů, které zákazník ztratil.

Software UniTesS byl nainstalován a otestován na pracovištích a navíc byli všichni pracovníci laboratoří zaškoleni do jeho obsluhy a do přípravy skriptů pro nové typy měřidel.

FBU Test-Sankt-Petěrburg potvrdila, že naším softwarem budou vybavena i ostatní pracoviště. Výhody jsou zřejmé.

Další informace o systému řízení a automatizace laboratoří UniTesS, hotových AP, lhůtách a podmínkách automatizace vaší laboratoře jsou k dispozici zde.

  • [1] Federální rozpočtová instituce
  • [2] Automatizované pracoviště