English Казахстан

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

1. Zveřejněné na stránkách https://theseuslab.cz (dále jen Stránka) informace jsou určené k bezplatnému seznámení uživatelů sítě Internet nebo potenciálních zákazníků společností Theseus Lab Group s otázkami, které mohou být pro ně odborným zájmem.

2. Všechny informace se poskytují ve své původní podobě bez záruky kompletnosti nebo včasnosti, také bez jiných očividných nebo předpokládaných záruk. Přístup na Stránku stejně jako využívání jejího Obsahu se provádí výhradně podle Vašeho uvážení a na Vaše riziko.

3. Stránka https://theseuslab.cz a její Obsah jsou volně poskytovány jako gesto dobré vůle ná základě principu „tak, jak to je“ bez uzavření jakýchkoliv dohod nebo smluv mezi uživateli této Stránky, Administrací, majiteli serverů, na kterých Stránka je, nebo někým dalším jakýmkoliv způsobem souvisejícím s tímto nebo jemu příbuznými projekty, které (smlouvy) se mohou stát předmětem přímých nároků.

4. Tento web patří skupině společností Theseus Lab Group, jejímiž hlavními činnostmi je rozpracování vědecko-výzkumného zařízení a softwaru, komplexní příprava a realizace inženýringových projektů, dodávka zařízení a jeho následná servisní obsluha, v souvislosti s tím jakékoliv obchodní značky, znaky, názvy zboží, služeb a organizací, právo na design, autorská a jiná práva, které se zmiňují, používají se nebo se citují na Stránce, patří jejich zákonnému majiteli a jejich používání Vám zde nedává právo na jakékoliv jiné používání. Není-li uvedeno jinak, stránky tohoto webu nemají žádný vztah s držiteli autorských práv a nikdo, kromě držitelů autorských práv nemůže disponovat právy na používání materiálů, které jsou chráněny autorským právem. Informace o zařízení, spotřebních materiálech, chemických reagentech nebo servisních službách, uvedených na Stránce obchodních značek, jsou poskytovány pouze za účelem informování potenciálních zákazníků. Dodávkou tohoto zboží se na území Běloruské republiky zabývají oficiální distributoři těchto společností, pokud nejsou stanoveny jiné vztahy mezi těmito výrobci a skupinou společností Theseus Lab Group v rámci vlastních inženýringových projektů nebo účasti státních tendrů v případě, pokud mají oficiální pravomoc (autorizační dopis, obchodní nabídka, distributorská smlouva).

5. Administrace nedává žádné garance vůči Stránce a jejímu Obsahu (včetně bez omezení), pokud jde o současnost, aktuálnost, přesnost, úplnost, důvěryhodnost, dostupnost nebo shodu pro nějaký konkrétní účel Stránky a Obsahu ohledně toho, že při používání Stránky nevzniknou chyby, její práce bude bezpečná a nepřerušovaná, že Administrace bude opravovat nějaké chyby, nebo že na Stránce nebudou žádné viry nebo jiné škodlivé kódy. Také, že Obsah a Stránka neporušují práva třetích osob.

6. Administrace činí rozumná opatření pro zajištění přesnosti, aktuálnosti a zákonnosti Obsahu, ale nepřijímá odpovědnost za činnost osob nebo organizací, které byly přímo nebo jiným způsobem provedeny na základě informací ze Stránky nebo získané přes ni od Administrace nebo třetích osob.

7. V souladu se stávající právní úpravou Administrace odmítá jakékoliv garance, které se mohou brát jako předpokládáné a zříká se odpovědnosti vůči Stránce, Obsahu a jejich používání. Administrace Stránky v žádném případě nebude nést odpovědnost před žádnou stranou za jakoukoliv přímou, nepřímou, zvláštní či jinou škodu v důsledku jakéhokoliv používání informací. K tomu může patřit vznik závislosti, pokles produktivity, propuštění nebo přerušení pracovní činnosti, vyloučení ze školních institucí, jakákoliv ztráta výhody, přerušení hospodářské činnosti, ztráta programů nebo údajů v informačních systémech, které vznikly jinak nebo některým ze způsobů při přístupu ke Stránce: používáním nebo nemožností používání Stránky, Obsahu nebo některých souvisejících s nimi webových stránek, nečinností, chybou, přehlédnutím, nepravidelností, defektem, pracovním prostojem nebo zdržením, počítačovým virem nebo výpadkem systému, a to i v tom případě, pokud Administrace bude výslovně informována o možnosti takové škody.

8. Stránka může používat identifikační soubory cookies k ukládání jak Vašich osobních, tak i obecných informací. „Cookies“ jsou malé textové soubory, které mohou být používány na internetových stránkách k identifikaci opakovaných návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání návštěvníkem stránky, také ke sledování požadavků návštěvníků a sběru obecných informací pro zlepšení obsahu. Používáním této Stránky vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies na Stránce.

9. Administrace si vyhrazuje právo provádět změny, aniž by o tom informovala uživatele.

10. Administrace má právo odmítnout přístup ke Stránce jakémukoliv Uživateli nebo skupině Uživatelů, aniž by vysvětlila důvody takového jednání, nebo zaslala předběžné oznámení.

11. Uživatel souhlasí s tím, že všechny možné spory budou vyřešeny podle norem stávající právní úpravy Běloruské republiky.

12. Nečinnost ze strany Administrace v případě porušení uživatelské smlouvy Uživatelem nebo skupinou Uživatelů nezbavuje Administrace práva učinit příslušná opatření k ochraně zájmů Stránky později.

13. Všechna práva na materiály, které se nachází na Stránce, jsou chráněna v souladu s právní úpravou Evropské unie a Běloruské republiky včetně autorského a jiného práva.

14. Rozložení stránek, firemní značka, grafy a obrázky, umístěné na této Stránce jsou chráněny autorským právem.

15. Pokud v souladu s platnými zákony některé z podmínek budou uznány za neplatné, ostatní podmínky zůstávají v plné síle.