English Казахстан

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nesbíráme žádné informace o uživatelích Stránky kromě těch standardních údajů, které Stránka přijímá automaticky (Google Analytics). Následující ustanovení jsou standardní dohoda o Politice ochrany osobních údajů. Respektujeme právo na osobní informace a usilujeme o dodržení soukromí informací o uživatelích Stránky. Následující Politika stanoví pravidla, podle kterých používáme informace o uživatelích Stránky.

1. Jaké informace sbíráme?

Sbíráme, ukládáme a používáme následující typy osobních údajů:

a) informace o návštěvě a používání Stránky;
b) informace, které uživatelé stránky poskytují při registraci na stránce nebo odběru našich serverů/ e-mailových oznámení;

2. Informace o návstěvě Stránky

Můžeme sbírat informace o Vašem počítači a Vašich návštěvách stránky, např. IP adresu, zeměpisnou polohu, typ prohlížeče, zdroj informací, dobu trvání návštěvy, počet navštívených stránek. Můžeme používat tyto informace ke správě Stránky, jejímu zlepšení a také k marketingovým účelům.

Používáme soubory cookies. Сookie je textový soubor, který se odesílá serverem do prohlížeče a následně se tam ukládá. Poté se textový soubor posílá na server pokaždé, když prohlížeč požaduje webovou stránku ze serveru. Toto umožňuje serveru identifikovat a sledovat prohlížeč.

Můžeme odesílat soubory cookies, které se mohou následně ukládat Vaším prohlížečem na pevný disk. Můžeme používat informace ze souborů cookies za účelem správy Stránky, jejího zlepšení a k marketingovým účelům. Také můžeme používat tyto informace k rozpoznávání Vašeho počítače při Vaší návštěvě Stránky a pro personalizaci stránky podle Vašich potřeb. Naši inzerenti vám také mohou odesílat soubory cookies.

Většina prohlížečů umožňuje volitelně přijímat nebo odmítat přijímání souborů cookies. Například, v prohlížeči Internet Explorer můžete odmítnout přijímání souborů cookies zvolením možnosti „Block all cookies“ v části „Privacy“ – „Internet Options”, část „Tools”. To však bude negativně ovlivňovat funkčnost spousty webových stránek při návštěvě této Stránky.

3. Používání Vašich osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté při práci se Stránkou budou používány v souladu s ustanoveními této Politiky. Kromě cílů, stanovených v jiných částech této Politiky, můžeme používat Vaše osobní údaje k následujícím účelům:

a) zlepšení funkčnosti Stránky prostřednictvím její personalizace;

b) posílání informací (s výjimkou marketingových), pokud podle našeho názoru mohou být pro Vás zajímavé, prostřednictvím e-mailu a dalších technologií;
c) posílání marketingových informací, týkajících se našeho byznysu (nebo byznysu pečlivě vybraných třetích společností), které podle našeho názoru mohou být pro Vás zajímavé prostřednictvím pošty, nebo pokud vyjádříte svůj souhlas, prostřednictvím e-mailů nebo podobných technologií (můžete nás kdykoliv informovat, že nadále nemáte zájem dostávat od nás marketingové informace).
Nebudeme poskytovat Vaše osobní údaje třetím osobám k marketingovým účelům bez Vašeho souhlasu.
4. Další ustanovení
Kromě ustanovení této Politiky můžeme poskytovat informace o Vás v následujících případech:
a) v případech, když jsme vázáni stávající právní úpravou;
b) v souvislosti se soudními procesy nebo možnými soudními procesy;
c) za účelem realizace a ochrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací třetím osobám za účelem zabránění nezákonných jednání a minimalizace kreditního rizika);
d) prodávajícímu nebo kupujícímu (také potenciálnímu) byznys nebo aktiv, který prodáváme nebo kupujeme.
Kromě případů, uvedených v této Politice, nebudeme poskytovat žádné informace o Vás třetím osobám.
5. Přeshraniční přenos informací
Informace, které získáváme mohou být uloženy, zpracovány a také předány mezi jakýmikoliv zeměmi, ve kterých pracujeme, abychom mohli používat tyto informace v souladu s touto Politikou.
6. Ochrana Vašich osobních údajů
Budeme činit příslušné kroky k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, neoprávněným používáním nebo změnami. Vzhledem k celkové nebezpečnosti předávání údajů přes Internet nemůžeme garantovat bezpečnost údajů, přeposílaných přes Internet.
7. Změny Politiky
Vyhrazujeme si právo kdykoliv aktualizovat tuto Politiku. Prosíme Vás pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste si byli jisti, že soulasíte se stávajícími změnami.
8. Odkazy na externí stránky
Stránka obsahuje odkazy na externí stránky. Neneseme odpovědnost za politiku ochrany osobních údajů externích stránek a rovněž za jejich obsah.
9. Kontaktní údaje – Můžete nás kontaktovat e-mailem: mail@theseuslab.cz.

Používáním této Stránky vyjadřujete svůj souhlas se „Zřeknutím se odpovědnosti a politikou ochrany osobních údajů“ a stanovenými Pravidly a přijímáte veškerou odpovědnost, která Vám může být přiřazena. Administrace Stránky má právo kdykoliv provádět změny Pravidel, které okamžitě nabývají platnosti. Pokračování v používání Stránky po provedení změn znamená Váš automatický souhlas s novými pravidly.